Aksaray Üniversitesi
Embriyo Transferi Eğitim Uygulama Araştırma Merkez
Görev Tanımları

GÖREV TANIMLARI:

Müdürün görevleri

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim ve Danışma Kurullarının toplantı gündemini belirlemek ve bu kurulları toplantıya çağırmak,

c) Yönetim ve Danışma Kurulları toplantılarına başkanlık etmek ve bu kurullarda alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezin çalışmalarını yürütmek,

d) Her yılın sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulunun görevleri

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar alıp yürütülmesini sağlamak,

b) Proje yürütücüleri ile birlikte, Merkezin projeleriyle ilgili araştırma gruplarının koordinasyonunu sağlamak,

c) Merkezin projelerine ilişkin ortak karar alınmasını gerektiren durumlarda, proje yürütücülerine danışarak karar almak,

ç) Danışma Kurulu üye adaylarını belirlemek,

d) Her yılın faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

Danışma Kurulunun görevi


           Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve tavsiye niteliğindeki görüş ve önerilerde bulunmaktır.